Το κινητό βλάπτει σοβαρά τη λογοτεχνία

Διευκολύνοντας την επικοινωνία, τα κινητά εξουδετέρωσαν ταυτόχρονα πλήθος κλασικών τρόπων προώθησης της πλοκής —του John Dugdale. Μετάφραση για το dim/art: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου— Ελάχιστοι συγγραφείς θα χαιρέτιζαν