Η Βουλή των Εφήβων, τα Καλλιστεία και ο μαρασμός του Κράτους

—του Χρήστου Νάτση— Στο κλασικό πλέον άρθρο του «Ιδεολογία και ιδεολογικοί μηχανισμοί του κράτους» ο Λουί Αλτουσέρ, αναθεωρώντας την ισχύουσα αντίληψη περί του Κράτους ως