Νέο μουσείο στην Πέτρα της Ιορδανίας

—του Garry Shaw. Μετάφραση για το dim/art: Γιώργος Τσακνιάς— Στην Πέτρα της Ιορδανίας, «Τόπο Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς», πρόκειται σύντομα να χτιστεί ένα νέο μουσείο «διεθνών προδιαγραφών». Εγείρονται έτσι