Διαθέσιμο στο διαδίκτυο το αρχείο της Δημόσιας Τηλεόρασης

Η ραδιοτηλεοπτική κληρονομιά είναι ξανά διαθέσιμη σε όλους τους πολίτες, μέσα από την ιστοσελίδα http://www.hprt-archives.gr. Μέσα από χιλιάδες ψηφιοποιημένες εγγραφές ευρείας θεματολογίας και με πλήρη