Φαντάσματα πολέμου

—Νοτιαφρικανός καλλιτέχνης καταγγέλλει το εμπόριο όπλων μέσα από εντυπωσιακές φωτογραφίες— Για τη συλλογή φωτογραφιών Ghosts («Φαντάσματα») ο νοτιοαφρικανός καλλιτέχνης Ralph Ziman φωτογραφίζει μικροπωλητές του δρόμου

1 3 4 5 6 7 22