Μαθήματα πολιτισμού στο Μακεδονικό Μουσείο Σύγχρονης Τέχνης

Από την παλαιολιθική εποχή ως την τέχνη της σύγχρονης εποχής Καταξιωμένοι πανεπιστημιακοί, καθηγητές προϊστορικής και κλασικής αρχαιολογίας, ιστορικοί, φιλόλογοι, φιλόσοφοι, θεατρολόγοι και ιστορικοί τέχνης πλαισιώνουν