Απόρριψις μετ’ επαίνου

—Επισκόπηση Τύπου #5— Η Κυριακή του Ελευθέρου Βήματος («μεγάλη εβδομαδιαία, εικονογραφημένη, φιλολογική, καλλιτεχνική και κοινωνική επιθεώρησις) κυκλοφόρησε για ένα χρόνο, ένα μήνα και δέκα μέρες — από