Νίκος Σκαλκώτας (1904-1949)

—του Αλέξανδρου Χαρκιολάκη*—  Σάν σήμερα, γεννήθηκε στη Χαλκίδα ένας από τους σημαντικότερους συνθέτες της Ευρώπης (ναι, της Ευρώπης). Ένας συνθέτης που κινήθηκε μεταξύ διαφορετικών ιδιωμάτων, υπήρξε –μαζί

1 2