Ήτο μοναδικός υποψήφιος αλλά δεν εξελέγη

—Επισκόπηση Τύπου #12— Στην εφημερίδα Λαός της Χίου, στο φύλλο της 21ης Αυγούστου του 1972, διαβάζουμε μια τραγική ιστορία: ο Έκτωρ Μαρόγια, υποψήφιος δήμαρχος σε πόλη της Βραζιλίας, έτρεχε μόνος