Σκυλιά στη θάλασσα και νόμοι; Μαγική εικόνα.

—του Γιώργου Φραντζεσκάκη— Η νομική σύγχυση που καλύπτει την υπόθεση «ζώα στην παραλία» προσφέρει πολλές δυνατότητες υποκειμενικής ερμηνείας. Συνήθως είμαι αισιόδοξος. Συνήθως πιστεύω πως όσα