«Καλλιτέχνης είναι κάποιος που δεν μπορεί ν’ αποστρέψει το βλέμμα»

Ακίρα Κουροσάβα, 1910–1998 Σαν σήμερα, στις 6 Σεπτεμβρίου 1998, πέθανε ο Ακίρα Κουροσάβα (黒澤 明). Ανθολογήσαμε ορισμένες από τις πιο ενδιαφέρουσες σκέψεις του για την τέχνη του