Τέχνη και δημόσιος χώρος στην Ελλάδα, ένα ανεξερεύνητο πεδίο

—της Στέλλας Μπολωνάκη*— Είναι πλέον κοινό αίτημα η αναβάθμιση της Αθήνας μέσα από τη δημιουργία μιας πολιτισμικής εικόνας που θα της αποδώσει κοινωνικά και οικονομικά