Ελία Καζάν: Ο καινοτόμος δημιουργός με το ηθικό στίγμα

—του Βασίλη Γουδέλη*— Ο ελληνοαμερικανός σκηνοθέτης Ελία Καζάν (1909–2003) υπήρξε ένας ικανότατος, στέρεος αφηγητής αλλά κυρίως ένας μεγάλος δάσκαλος ηθοποιών που εμπλούτισε τη ρεαλιστική δραματουργία