Νέα μόνιμη έκθεση κάτω από το Μουσείο της Ακρόπολης

1.400 κινητά ευρήματα της ανασκαφής του Οικοπέδου Μακρυγιάννη Χίλια τετρακόσια (1.400) κινητά ευρήματα από την ανασκαφή του οικοπέδου Μακρυγιάννη, όπου ανεγέρθηκε το Μουσείο της Ακρόπολης,