Η προστασία των αρχαιοτήτων στα χρόνια της Κατοχής

Επιδεικνύοντας φροντίδα ασυνήθιστη για τα ελληνικά δεδομένα, οι ενέργειες για την προστασία των αρχαίων μνημείων είχαν ξεκινήσει πολύ νωρίτερα —της Αγγελικής Κοσμοπούλου— Όταν στις 28