Εκδρομαί εις Λούτσαν, Υπερπέραν

—Επισκόπηση Τύπου #38— Ο φιλανθρωπικός σύλλογος Διευκολύνσεως Απογοητευμένων από την ζωήν διοργανώνει καθ’ εβδομάδα ωραίας και απολυτρωτικάς εκδρομάς δι’ αυτοκινήτου εις την Λούτσαν, όπου υπάρχει