Η νέα εποχή του παλαιού μουσείου

—της Χριστίνας Σανούδου— Σε σύγχρονο επισκέψιμο χώρο με αποθήκη αρχαιολογικών ευρημάτων, επισκέψιμο εργαστήριο συντήρησης και μικρή έκθεση με υλικό από την ιστορία των αναστηλωτικών επεμβάσεων