Η αγυρτεία ωφελεί πλέον της επιστήμης

—Επισκόπηση Τύπου #54— Στην εφημερίδα Ακρόπολις φιλολογική, στο φύλλο αρ. 22 (26/6/1888), διαβάζουμε μια περίεργη ιστορία που αναφέρεται στις μυστηριώδεις στρεβλώσεις της αγοράς εργασίας — και συγκεκριμένα