Η Βρετανική Βιβλιοθήκη ψηφιοποιεί 4 εκατομμύρια σπάνια και πολύτιμα τεκμήρια

—της Katie Collins / Wired | Μετάφραση για το dim/art: Ελευθερία Κοσέογλου— Μια πρωτοποριακή πρωτοβουλία της Βρετανικής Bιβλιοθήκης έφερε στο φως 4 εκατομμύρια εικόνες αρχειακού υλικού