Χρεωκοπία διά της μεθόδου του Λενίν

—Επισκόπηση Τύπου #57— Στην Εικονογραφημένη Σφαίρα της 9ης Μαρτίου 1919 βρήκαμε ένα ποίημα σχετικά με τη χρεωκοπία. Εντάσσεται στο λογοτεχνικό είδος «ερυθρά ποίησις», υπογράφεται από τον «Μπολσεβίκο»

1 2 3 4 21