Αυτόματες μηχανές για τα πάντα

—Επισκόπηση Τύπου #61— Στις 27 Μαρτίου 1938, η Επικαιρότης (εβδομαδιαία εγκυκλοπαιδική και φιλολογική έκδοσις), δημοσιεύει ένα ρεπορτάζ για μηχανήματα που υπάρχουν σε διάφορα μέρη του κόσμου, λειτουργούν

Ημερίδα για την Προστασία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Παρασκευή 29 Μαΐου, στις 9.30 π.μ., στο αμφιθέατρο του Μουσείου της Ακρόπολης «Πολιτιστική Κληρονομιά: Προστασία και Αντιμετώπιση Κινδύνων» είναι το θέμα της ημερίδας που διοργανώνει