Το τέρας

—Επισκόπηση Τύπου #64— Οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις, καθώς και η οικονομία κατά τη σύνταξη ενός τηλεγραφήματος, οδηγούν, τρόπον τινά, σε τερατογένεση — στο περιοδικό Μπουκέτο, πρωτοχρονιά