14.8.1948

—του Γιώργου Ζεβελάκη— Αυτή τη μέρα, συλλάβανε στη Θεσσαλονίκη τον Μανόλη Αναγνωστάκη, «για συμμετοχή στον Εμφύλιο». Φυλακίστηκε στο Επταπύργιο, δικάστηκε από το στρατοδικείο τον Γενάρη