Η Τεραστία Κοινωνικὴ Σημασία τῶν Βλακῶν ἐν τῷ Συγχρόνῳ Βίῳ

«Ἡ Τεραστία Κοινωνικὴ Σημασία τῶν Βλακῶν ἐν τῷ Συγχρόνῳ Βίῳ» (1941) εξετάζει τους βλάκες ως δυνάστες του κόσμου και θεωρεί ότι η παντελής (και αβάσταχτα διαχρονική) έλλειψη αξιοκρατίας στη δημόσια σφαίρα —το παθογενές αυτό σύμπτωμα που ως αποτέλεσμα έχει την κακοδιαχείριση, τη δημαγωγία, τις πελατειακές σχέσεις, τη γραφειοκρατία και, εντέλει, την πολιτική παρακμή— οφείλεται στις συνασπισμένες κλίκες των βλακών, στις «βλακικές αγέλες».