Η βία της ιστορίας στη νεότερη ελληνική πεζογραφία

«Η βία της ιστορίας στη νεότερη ελληνική πεζογραφία» αποτελεί τη θεματική προβληματισμού της εκδήλωσης που διοργανώνεται από το Πολιτικό Εργαστήριο για τη Σύγχρονη Σοσιαλδημοκρατία στην