ΕΣΠΑ και πολιτισμός

Αναγνωρίζεται ο δημιουργικός καλλιτεχνικός τομέας ως δυναμικός κλάδος της οικονομίας Αίτηση για χρηματοδότηση στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία-ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) του υπουργείου Οικονομίας,