Στο μάθημα αινίγματα και στη ζωή ανοίγματα

Σημειώσεις μιας Φιλολόγου —της Ρούλας Καλαρά— Ας ανταποκριθώ μια φορά κυριολεκτικά στον τίτλο της στήλης κι ας μεταφέρω εδώ κάποιες σημειώσεις που βρήκα ψάχνοντας πρόσφατα στα χαρτιά