Επιτέλους, ένα αριστερό νομοσχέδιο!

Καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνοφωνίας και Ελληνικού Πολιτισμού Το dim/art και η στήλη Αυτό δεν είναι πίπα χαιρετίζουν την κατάθεση σχεδίου νόμου για την «Καθιέρωση Παγκόσμιας Ημέρας Ελληνοφωνίας και Ελληνικού Πολιτισμού». Όπως