Οι Βρετανοί χάνουν το δικαίωμα στον ισχυρισμό ότι οι Αμερικανοί είναι πιο χαζοί από εκείνους

— του Andy Borowitz / New Yorker | Μετάφραση για το dim/art: Μαργαρίτα Ζαχαριάδου— Λονδίνο (The Borowitz Report)—Απ’ άκρου σ’ άκρο του Ηνωμένου Βασιλείου, οι Βρετανοί θρηνούν από την