Δύο αιώνες ελληνικής ποίησης — σειρά τρίτη

Σύγχρονοι Ἕλληνες ποιητὲς ἀνθολογοῦν καὶ παρουσιάζουν τὴν ἑλληνικὴ ποίηση τοῦ 19ου καὶ 20οῦ αἰώνα  Τὸ Ἵ­δρυ­μα «Τά­κης Σι­νό­που­λος – Σπου­δα­στή­ριο Νε­ο­ελ­λη­νι­κῆς Ποί­η­σης» σᾶς προ­σκα­λεῖ νὰ τι­μή­σε­τε μὲ τὴν παρου­σί­α

«Ο λαϊκισμός, οι πελατειακές σχέσεις και η διαφθορά αλληλοσυμπληρώνονται»

Ο Δημήτρης Α. Σωτηρόπουλος, Αναπληρωτής Καθηγητής Πολιτικής Επιστήμης στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μέχρι πρόσφατα Επισκέπτης Καθηγητής στο Laboratory for Interdisciplinary Evaluation of Public Policies της