Κινούμενη άμμος 10.12.2017

—με τον Γιώργο Πήττα— Το «Dante‘s Bistro» της Carolyn L. Bird απευθύνεται σε ουρανίσκους με εξαιρετικά ιδιαίτερες απαιτήσεις. Μιλάμε για γαστριμαργικές ιδιαιτερότητες που από πολλούς θα θεωρηθούν έως και βλάσφημες αφού,