Η Ευρώπη των πολλών ταχυτήτων

—της Μαρίας Κατσουνάκη— Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο είναι μια πολιτεία. Εχει αξιοσημείωτο μέγεθος, εντυπωσιακή σύνθεση πληθυσμού, ιεραρχία, σταθερές τελετουργίες. Βέβαια, δεν θα μπορούσε να

1 1.120 1.121 1.122 1.123 1.124 1.146