Ο Μάριος Σπηλιόπουλος στην έκθεση της συλλογής της ΕΚΤ

—Ο ζωγράφος Μάριος Σπηλιόπουλος στην έκθεση “Changing Perspectives – 15 years of the ECB’s art collection” της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Φραγκφούρτη— Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει δημιουργήσει, από το 1997,

1 1.133 1.134 1.135 1.136 1.137 1.148