Ο Μάριος Σπηλιόπουλος στην έκθεση της συλλογής της ΕΚΤ

—Ο ζωγράφος Μάριος Σπηλιόπουλος στην έκθεση “Changing Perspectives – 15 years of the ECB’s art collection” της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην Φραγκφούρτη— Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) έχει δημιουργήσει, από το 1997,

1 1.138 1.139 1.140 1.141 1.142 1.153