Μπορείτε να σχεδιάσετε κάτι που να το καταλαβαίνει η μάνα σας;

Μια άλλη ανάγνωση (εξίσου ανησυχητική) —του Αλέξανδρου Χαρκιολάκη* για τη στήλη Παροράματα και ημαρτημένα—  Τις τελευταίες μέρες είδα πολλές αναφορές στη περίφημη φράση του υπουργού Νίκου

1 2 3