Ορισμός κι απροσδιοριστία στα κοινωνικά μαθηματικά του δημόσιου χώρου

—του Γρηγόρη Καραγρηγορίου για τη στήλη Παροράματα και ημαρτημένα— Ο δημόσιος χώρος ανήκει εξ ορισμού σε όλους και συμβατικά εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον. Σε συμβολικό

1 2 3 7