Ελληνικά Βραβεία Ευρωπαίου Πολίτη

Το Βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη, που απονέμεται κάθε χρόνο, θεσπίστηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2008  και επιβραβεύει δραστηριότητες ή δράσεις πολιτών, ομάδων, σωματείων ή οργανώσεων που

1 2