Αυτόματες μηχανές για τα πάντα

—Επισκόπηση Τύπου #61— Στις 27 Μαρτίου 1938, η Επικαιρότης (εβδομαδιαία εγκυκλοπαιδική και φιλολογική έκδοσις), δημοσιεύει ένα ρεπορτάζ για μηχανήματα που υπάρχουν σε διάφορα μέρη του κόσμου, λειτουργούν