Πολλοί γερμανοί φοιτητές ενδιαφέρονται για την Ελλάδα

—του Γρηγόρη Μπέκου— «Το ακραιφνώς γερμανικό ενδιαφέρον έχει ενταθεί στα χρόνια της κρίσης. Θα πρέπει φυσικά να μην παραγνωρίζουμε τη νέα ασυμμετρία στις ελληνογερμανικές σχέσεις