Δύο αιώνες ελληνικής ποίησης

Σύγχρονοι Ἕλληνες ποιητὲς ἀνθολογοῦν καὶ παρουσιάζουν τὴν ἑλληνικὴ ποίηση τοῦ 19ου καὶ 20οῦ αἰώνα  Τὸ Ἵ­δρυ­μα «Τά­κης Σι­νό­που­λος – Σπου­δα­στή­ριο Νε­ο­ελ­λη­νι­κῆς Ποί­η­σης» σᾶς προ­σκα­λεῖ νὰ τι­μή­σε­τε μὲ τὴν παρου­σί­α

Διευθυντής πέντε λογοτεχνικών περιοδικών

—Επισκόπηση Τύπου #48— Επιμέλεια / αρχείο: Γιώργος Ζεβελάκης Ο Κώστας Γ. Παπαγεωργίου, ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της γενιάς του’’70, συνεχίζει στο μελαγχολικό ρυθμό και