Ο πολιτικοποιημένος Χατζιδάκις και το υποκατάστατο της πορνογραφίας

Ο Μάνος Χατζιδάκις σε συνέντευξή του στο Αντί (15/10/1982). — Είμαι άλλωστε, ένα άτομο βαθύτατα πολιτικοποιημένο. Δεν είμαι ένα πρόσωπο που δεν μετέχει στα κοινά. Αλλά