Θεματικές συζητήσεις. Μια πρωτοβουλία των ΜΕΤΑρρυθμιστών της αριστεράς — με την πεποίθηση ότι ο πολιτισμός αποτελεί ύψιστη πολιτική παρέμβαση