Μια στήλη για ζωόφιλα δίποδα και ανθρωπόφιλα τετράποδα