Δημήτρης Νανόπουλος: «Του Σύμπαντος δεν του καίγεται καρφάκι για μας».

Δεν υπάρχει μόνο ένα, αλλά πάρα πολλά σύμπαντα —συγκεκριμένα δέκα εις την πεντακοσιοστή— και δεν αποκλείεται στο μέλλον να δημιουργούμε σύμπαντα στο εργαστήριο, ενώ δεν

Υπάρχουν παράλληλα σύμπαντα σε περισσότερες διαστάσεις;

—του Κώστα Δεληγιάννη— Ο Μεγάλος Επιταχυντής Αδρονίων (LHC) στο Κέντρο Πυρηνικών Ερευνών (CERN) στη Γενεύη έχει ήδη γράψει ιστορία, αφού επιβεβαίωσε την ύπαρξη του «σωματιδίου

1 2