Αίμα, βιβλιοσκώληκες, μπούστα και πισινοί: η μυστική ζωή των βιβλιοθηκών

Η ιστορία των βιβλιοθηκών είναι γεμάτη με αξιοσημείωτες ανακαλύψεις οι οποίες υπερβαίνουν τα ίδια τα βιβλία – οι βιβλιοθήκες περιέχουν τη σάρκα μας, την ψυχή