Το τέρας

—Επισκόπηση Τύπου #64— Οικογενειακές και επαγγελματικές υποχρεώσεις, καθώς και η οικονομία κατά τη σύνταξη ενός τηλεγραφήματος, οδηγούν, τρόπον τινά, σε τερατογένεση — στο περιοδικό Μπουκέτο, πρωτοχρονιά

Γιασασίν ονλούκ — ζήτω η δεκάρα!

—Επισκόπηση Τύπου #63— Ένα επίκαιρο χρονογράφημα από την κωνσταντινουπολίτικη εφημερίδα Ο Επίκαιρος (11/1/1909), σχετικά με κάποιον εφημεριδοπώλη που πουλούσε στον δρόμο ένα μακρόν κομβολόγιον εφημερίδων τουρκικών, ελληνικών, αρμενικών, γαλλικών.

Αυτόματες μηχανές για τα πάντα

—Επισκόπηση Τύπου #61— Στις 27 Μαρτίου 1938, η Επικαιρότης (εβδομαδιαία εγκυκλοπαιδική και φιλολογική έκδοσις), δημοσιεύει ένα ρεπορτάζ για μηχανήματα που υπάρχουν σε διάφορα μέρη του κόσμου, λειτουργούν

1 2 3 4 12