Η τέχνη στην καθημερινότητα — πρωτότυπες ιδέες και καλλιτεχνικές εφαρμογές που δίνουν νέα διάσταση στο αστικό τοπίο