Η βία της ιστορίας στη νεότερη ελληνική πεζογραφία

«Η βία της ιστορίας στη νεότερη ελληνική πεζογραφία» αποτελεί τη θεματική προβληματισμού της εκδήλωσης που διοργανώνεται από το Πολιτικό Εργαστήριο για τη Σύγχρονη Σοσιαλδημοκρατία στην

Δύο αιώνες ελληνικής ποίησης

Σύγχρονοι Ἕλληνες ποιητὲς ἀνθολογοῦν καὶ παρουσιάζουν τὴν ἑλληνικὴ ποίηση τοῦ 19ου καὶ 20οῦ αἰώνα  Τὸ Ἵ­δρυ­μα «Τά­κης Σι­νό­που­λος – Σπου­δα­στή­ριο Νε­ο­ελ­λη­νι­κῆς Ποί­η­σης» σᾶς προ­σκα­λεῖ νὰ τι­μή­σε­τε μὲ τὴν παρου­σί­α

1 2 3 4 5 11