Είκοσι κανόνες για τη συγγραφή αστυνομικών ιστοριών

—του Γιώργου Θεοχάρη— Στο εξαιρετικό μυθιστόρημα του Antoine Bello Έρευνα για την Εξαφάνιση της Εμιλί Μπρυνέ (μετάφραση: Τίτικα Δημητρούλια, Πόλις, 2015) γίνεται αναφορά στους «Είκοσι